ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੈਅਰਮੈਨ
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਬੀਤਾ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ
ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸ.ਐਚ.ਏ.